ගොවියන් විරෝධය පා කොළඹට පැමිණීමේ සුදානමක්

අනිද්දා සංඛේතාත්මකව ගොවි නායකයන් රජයට විරෝධය පා කොළඹට පැමිණෙන බව සමස්ත ලංකා ගොවිජන සම්මේලනය පවසනවා.
එහි සභාපති නාමල් කරුණාරත්න මහතා සඳහන් කළේ මේ සම්බන්ධයෙන් වහා විසදුමක් ලබාදීමට රජය කටයුතු කළ යුතු බවයි.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s